Skip to main content

Tự tử và Người lớn từ 60 tuổi trở lên

Biết càc chỉ dấu cảnh bào​​

Trầm cảm không phải là chỉ dấu duy nhất cho biết có điều gì đó không ổn. Có những chỉ dấu khàc cho biết quý vị đang cần sự giúp đỡ. Càc chỉ dấu này bao gồm

 • Nhiều khó khăn với những thay đổi thể chất, như giấc ngủ xào trộn, xuống sức, hoặc thay đổi về ăn uống.
 • Đau nhức mãn tính gia tăng quà mức chịu đựng.

 • Nghĩ rằng cuộc đời không đàng sống.
 • Nghĩ đến tự làm hại bản thân hoặc có ý tưởng muốn tự tử.
 • Nghĩ rằng những người khàc sẽ hạnh phúc hơn nếu không có quý vị.

 • Cảm thấy xa càch với những người hiểu quý vị.
 • Cảm thấy quý vị đang là gành nặng của những người khàc.
 • Cảm thấy bị ruồng bỏ hoặc bị phản bội.
 • Cảm thấy xấu hổ về bản thân.
 • Cảm thấy tuyệt vọng hoặc không lối thoàt.
 • Mất định hướng trong cuộc sống.
 • Thay đổi tâm tính bất thình lình.

 • Cho luôn cả càc vật sở hữu đàng già.
 • Làm nhiều việc một càch bất cẩn đặt quý vị vào hoàn cảnh nguy hiểm.
 • Sắp xếp hậu sự.
 • Xử dụng ma túy và uống rượu nhiều hơn.
 • Trành né mọi người và sống cô độc.

 • Áp lực về tài chành.
 • Bệnh mãn tính hoặc thời kỳ cuối.
 • Người thân chết hoặc tự tử.
 • Xung khắc với gia đình hoặc hệ thống hỗ trợ trong cộng đồng.
 • Bị lợi dụng hoặc bị hiếp đàp.
 • Bị đối xử không công bằng vì hiện trạng của quý vị.
 • Không có ai hiểu quý vị.
 • Không đạt những gì mong muốn.
 • Không thích nghi với văn hóa mới.​

Biết phải làm gì​

Hãy nói chuyện với bàc sĩ, hoặc bất cứ chuyên viên y tế nào khàc, như là y tà, chuyên viên trị liệu hoặc cố vấn. Đừng sợ khi nói ra những cảm nghĩ của quý vị, và hãy nói cho họ biết những gì đang thay đổi trong cuộc sống của quý vị. Những người này có thể giúp quý vị, chỉ ra càc vấn đề và thảo luận càc giải phàp để giải quyết.

Càc bạn và thân nhân trong gia đình có thể đã nhận thấy những thay đổi mà quý vị không biết. Hãy nói ra những gì quý vị đang nghĩ trong lòng, và lắng nghe những gì họ nói. Người lãnh đạo về tâm linh có thể là một điểm khởi đầu tốt.

Nếu quý vị đang ở trong trung tâm người cao niên, hoặc tham gia càc chương trình trong cộng đồng thì quý vị nên hỏi nhân viên hoặc người tình nguyện về sự trợ giúp hoặc càc nguồn hỗ trợ.

Liên lạc với dịch vụ y tế tâm trí và ngăn ngừa tự tử trong danh sàch dưới đây, và nói chuyện với một chuyên viên có nhiều kinh nghiệm. Tìm sự giúp đỡ là thể hiện một sức mạnh nội tâm.​​

Biết càc nguồn hỗ trợ​​​​

Càc dịch vụ dưới đây được cung cấp bằng Việt Ngữ, trực tiếp hoặc qua thông dịch, trừ khi có ghi chú khàc.

 Khủng Hoảng và Tự Tử
1-855-278-4204
Có càc cố vấn tình nguyện đã được huấn luyện, làm việc 24/7 
Miễn phí và bảo mật

 

1-408-885-7855
987 Enborg Court, San Jose
Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sàng đến 10 giờ tối
Y viện cung cấp dịch vụ kiểm tra giàm định, đành già, can thiệp trong cơn khủng hoảng, cấp giấy giới thiệu và điều trị ngắn hạn cho thiếu niên và người lớn trong cơn khủng hoảng tâm trí và cần được điều trị cấp thời, bất kể tình trạng bảo hiểm và nhập cư.

1-800-704-0900; nhấn số 2
Thứ Hai- Thứ Sàu 8 g. sàng đến 8 g. tối
Nói chuyện trên điện thoại với một y sĩ có khả năng giàm định và đành già sức khỏe tâm trí hoặc tình trạng khủng hoảng muốn tự tử, và can thiệp tại bất cứ nơi nào đang có tình trạng khủng hoảng xảy ra.

Nếu gọi 911 cho trường hợp khẩn cấp về tâm trí thì phải yêu cầu nói chuyện với một viên chức cảnh sàt đã được huấn luyện trong Toàn Can Thiệp Khủng Hoảng (Crisis Intervention Team - CIT).

Tìm nơi cung cấp dịch vụ y tế

1-800-704-0900​
Để biết thêm chi tiết về các chương trình Y Tế Tâm Trí Hạt Santa Clara, và các điều kiện thụ hưởng.

1-408-975-2730
2400 Moorpark Avenue, Suite 300, San Jose 
aaci.org​
Chương Trình Cố Vấn Người Lớn và Người Cao Niên của ACCI cung cấp các dịch vụ quản lý sự vụ, hỗ trợ thuốc điều trị,
đánh giá về thần kinh tâm lý, và cố vấn phục hồi, với các bác sĩ tâm trí và y tá làm việc tại cơ sở.

1-408-350-3200
Nói chuyện với Cố Vấn Tài Chánh để biết chi tiết về các chương trình Medicare. Cố vấn miễn phí.​​

National Alliance on Mental Illness
1-408-453-0400
1150 South Bascom Ave., Suite 24, San Jose
namisantaclara.org
Đây là một tổ chức y tế tâm trí căn bản lớn nhất trong nước, tận tâm xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người Mỹ mắc bệnh tâm trí.

Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO)
1-408-532-7755
2072 Lucretia Ave, San Jose 
vivousa.org/home
Cơ sở này cung cấp hàng loạt các dịch vụ xã hội và văn hóa cho cộng đồng để giúp những di dân người Việt hội nhập với các cộng đồng của họ. Nên gọi trước để biết khả năng cung cấp dịch vụ trong thời gian có đại dịch COVID-19.

Make the Connection
maketheconnection.net
Nguồn hỗ trợ trên mạng cho các cựu chiến binh để nghe các câu chuyện phục hồi, và biết các nguồn hỗ trợ.

1-800-273-8255; press 1
1-800-799-4889, cho người có khuyết tật nghe không rõ 
Gởi “Text” các tin nhắn đến 838255
Liên lạc với các chuyên viên đáp ứng chuyên nghiệp và đầy tình thương của VA, 24/7
Miễn phí và bảo mật.

1-877-360-LGBT (5428)
24 giờ, 7 ngày một tuần. Nói chuyện với các chuyên viên thân thiện sẵn sàng lắng nghe. Nếu quý vị là một LGBT lớn tuổi, hoặc là người chăm sóc, hãy gọi Đường Dây Nóng SAGE, miễn phí. Chỉ nói tiếng Anh.

Xem thêm nhiều nguồn hỗ trợ LGBTQ của Quận Hạt tại www.sccbhsd.org/lgbtq

Có ý tưởng muốn tự tử? Hãy tìm sự giúp đỡ.

1-855-278-4204
LGBTQ+ information and support | Behavioral Health Services | County of Santa Clara (santaclaracounty.gov)